Di tích lịch sử, văn hóa

Đầm Dạ Trạch

(26/3/2020 21:49 UTC+7)
MỘT DI TÍCH LỊCH SỬ CẦN ĐƯỢC GIỮ GÌN, BẢO VỆ

Đầm Dạ Trạch chính là Căn cứ địa kháng chiến lâu đời nhất Việt Nam còn lại cho tới hôm nay. Năm 547, Người anh hùng Dân tộc Triệu Quang Phục đã lấy Đầm Dạ Trạch làm căn cứ địa tiến đánh quân xâm lược Nhà Lương ( Trung Quốc ). Sau khi chiến thắng, Triệu Quang Phục đã lên ngôi vua là TRIỆU VIỆT VƯƠNG. Người dân Dạ Trạch thì gọi ông bằng cái tên dân dã: “VUA ĐẦM ĐÊM” hoặc DẠ TRẠCH VƯƠNG.

 

Đầm Dạ Trạch còn có tên là ĐẦM NHẤT DẠ (Đầm một đêm) là câu chuyện liên quan đến sự tích Chử Đồng Tử và Nhị vị phu nhân. Chuyện kể rằng: Chử Đồng Tử và Tiên Dung công chúa lập nghiệp ở Dạ Trạch có thành quách, quân sỹ và người hầu.Vua Hùng biết tin nghĩ Chử Đồng Tử và Kim Dung làm phản bèn đem quân đến đánh. Tiên Dung thấy vậy nói với quân sỹ rằng “Đạo làm con không đánh lại cha”. Đêm đến, bỗng mưa gió nổi lên. Sau tiếng nổ lớn, Chử Đồng Tử và Nhị vị phu nhân bay về trời. Chỗ đất sụp xuống thành cái đầm rộng lớn. Đầm đó là Đầm Dạ Trạch hay còn có tên ĐẦM NHẤT DẠ (Đầm một đêm).

Vừa là Di tích lịch sử, lại có truyền thuyết tâm linh sâu sắc nên việc giữ gìn,tôn tạo và bảo vệ Đầm Dạ Trạch là trách nhiệm của mỗi người dân, của Chính quyền để Đầm Dạ Trạch mãi là niềm tự hào của Dân tộc.

 


Nhà báo Hữu Tính