Thủ tục hành chính

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(25/2/2021 16:38 UTC+7)
Ngày 13/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung theo file dính kèm