Tin Tuyên truyền-Phổ biến

HƯNG YÊN THỰC HIÊN·CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI TỪ 0 GIỜ NGÀY 1/4/2020

(01/4/2020 15:49 UTC+7)
Hôm nay 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng ký ban hành Chỉ thị 09/CT-CTUBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19

Hôm nay 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng ký ban hành Chỉ thị 09/CT-CTUBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19, với các nội dung chủ yếu như:

- Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn khu phố cách ly với thôn khu phố; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo đúng quy định của ngành y tế
- Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
- Tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa không thiết yếu; triệt để dừng hoãn các đám cưới hỏi, hạn chế đến mức thấp nhất số người dự đám hiếu.
- Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình.
- Yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19 hiệu quả.
Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thần tốc, quyết liệt, cương quyết nội dung Chỉ thị này; có trách nhiệm đảm bảo kết nối liên lạc điện thoại thông suốt 24/24 phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành cấp bách phòng, chống dịch.


Theo Tin tức Hưng Yên