Tin Tuyên truyền-Phổ biến

HƯNG YÊN THỰC HIÊN·CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI TỪ 0 GIỜ NGÀY 1/4/2020

(15:49 01/4/2020) 
Hôm nay 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng ký ban hành Chỉ thị 09/CT-CTUBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19